E-BÜLTEN

KADIN MUHTARLAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, KA-DER Adana Şubesi işbirliği, Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesinin destekleriyle yapılan ‘Yerel Yönetimlerde Kadının Yeri’’ Kadın Muhtarlar Çalıştayı 10 çalışma masasından oluşan ve Türkiye’nin dört bir yanından biraya gelen 100 kadın muhtar ile 17 Aralık 2017 tarihinde Adana Sürmeli Otelde yapıldı.

Yapılan çalıştayın sonuç bildirgesinde aşağıdaki konu başlıkları belirlendi:

Yerel siyasette kadının yeri, kadın muhtarlar çalıştayında detaylı olarak ele alınmıştır. Muhtarlıklar ve mahalle yönetimleri siyasetin başlangıç noktasıdır. Mahalle yönetiminden başlayarak katılımcılık sürecinin etkin şekilde islemesi demokrasinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Ekonomik sosyal alanda olduğu gibi yerel siyasette de kadının konumu arzu edilen düzeyin çok gerisindedir.

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadına yüklediği sorumluluklar, kadın adaylara karşı toplumsal önyargı ve yıkılamayan kalıplar varlığını sürdürmektedir. Kadına dönük yargı ve baskılar toplumun her kesiminde görülmektedir. Kadın kendine biçilen geleneksel cinsiyetçi roller dışına çıktığı andan itibaren çok sayıda engelle karşılaşmaktadır.

Siyasetin erkek egemen yapısının değişmesi ve eşitlikçi hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu alanda görev alan ve mücadele veren kadınlar desteklenmeli siyasete ve özelinden yerel siyasette kadın seçilmiş sayısı her düzeyde artırılmalı ve bu durum teşvik edilmelidir. Bu amaçla kadın STK arasında dayanışma geliştirilmeli, etkili çalışkan kadın ağları oluşturulmalıdır.

Günümüzde nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Kadınlar kentsel yaşamın dezavantajlı durumlarını en yoğun şekilde yaşamaktadır. Kentlerde yaşanan pek çok sorundan birinci derecede etkilemelerine rağmen kadınlar yerel siyasette yeterli temsil şansı bulamamıştır.

Türkiye’deki kadın erkek eşitliğini sağlayan çalışmalarda pozitif ayrımcılık gereklidir. Ve hızla yaşama geçirilmelidir. Yerel yönetimler kadınların katılımını kolaylaştırıcı ve özendirici kota, fermuar sistemi gibi düzenlemeler getirilmelidir.

Yerel yönetimlerin her alanında kadın erkek eşitliği yaşama geçirilmelidir. Kadın dosttu kentler ancak kadının yönetim sisteminde söz sahibi olması ile mümkün olacaktır. Anayasamız ve Uluslar arası taraf olduğumuz sözleşmelerin gerekleri olarak kadın erkek eşitliğini fiilen sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Var olan yasaların fiili olarak uygulanması konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterilmelidir.

Muhtarlık kurumu görevleriyle doğru orantılı yetkilere kavuşturulmalıdır. Mahallelerin ölçekleri ve nüfusu dikkate alındığında hizmet sunulan alanları geniş boyutlara ulaşmıştır. Kent gerçekleriyle uyumlu, katılım ve temsilde eşitlikçi mahalle yönetim modelleri oluşturulmalı ve yerelde eşitlikçi yaklaşımlarla kadın ve erkeklerin eşit temsili sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen konulardaki çalışma detaylandırılarak kitapçık haline getirilip ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Saygılarımızla,

KADIN MUHTARLAR ÇALIŞTAYI YAPILDI

Türkiye’nin dört bir yerinden gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna bağlı kadın muhtarlar ile birlikte ’‘Yerel Yönetimlerde Kadının Yeri’’ Kadın Muhtarlar Çalıştayı Adana Büyük Sürmeli otelinde yapıldı.

Adana Milletvekili Fatma Gül Demet Sarı, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, KA.DER Adana Şubesi Başkanı Hanife Küçükyılmaz, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Dilek Tez, Genel Sekreter Seviye Ardıç Çelik, Federasyon Başkanları, Hatip Şeran, Mahmut Gülcü Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş, çeşitli belediyelerin ve siyasi partilerin temsilcileri ve Türkiye’ nin dört bir tarafından gelen kadın muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasından önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için önce bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okundu.

KADINLARA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

İlk konuşmayı Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı (KA.DER) Hanife Küçükyılmaz yaparak şunları söyledi “Kadınlarımızın seçme seçilmeleri açısından kadın muhtarlarımız ile yapacağımız çalıştay sonunda bir rapor hazırlayacağız. Kadınlarımızın her konuda ön planda tutulması için bir çok çalışmalarımız olmasına rağmen ve şu anda Türkiye’nin 81 vilayetinde kadın muhtarlarımızın az olması şunu gösteriyor ki daha fazla özveri göstermemiz gerekiyor.Çünkü kadınlarımızın seçilmeleri için daha fazla aday gösterilmesi açısından KADER olarak desteklemeye devam edeceğiz.İki gün sürecek çalıştay sonunda çıkaracağımız rapor bizim için çok önem taşıyor.Bu yüzden TMUHK (Türkiye muhtarlar konfederasyonuna,Çukurova Üniversitesine ve Çukurova belediyesine vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ederim ve tekrar hoş geldiniz diyorum.

KADIN KADININ KURDU DEĞİL YURDU OLMALI

Daha sonra söz alan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Dilek Tez de, “En büyük minnettarlığımız, kadına bir çok modern ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk’e dir. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdu olmalı, desteği olmalı” dedi.

AKDENİZ “KADIN VE GENÇLERİN İÇİNDE OLMADIĞI HİÇBİR HARAKET BAŞARILI OLAMAZ”

TMUK (Türkiye  muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz “Türkiye Kadın muhtarlar çalıştayının başarılı olacağına ve Adana’nın ev sahipliğinde böyle bir toplantının ülke genelinde ses getireceğine inanıyorum’’ dedi.  

Akdeniz konuşmasına şöyle devam etti. Türkiye Muhtarlar konfederasyonu muhtarların sorunlarını ilgili organlara duyurmak için her alanda faaliyetini sürdürmektedir. Elbette siyasi yaşamda kadın yeri çok önemlidir. Özellikle muhtarlık müessesesi  içinde kadın muhtar sayımızın % 1.2 lerde olması elbette düşündürücüdür. Bugün Türkiye genelinde 50.373 muhtarın sadece 674’ü kadın muhtardır. Evet belki şu denilebilir bir önceki dönemde 412 alan kadın muhtar sayısı %50 artışla bu seviyeye yükseldi. Ancak genel muhtar sayısı düşünüldüğünde bu artışın yeterli bir artış olduğu asla söylenemez. O halde biz muhtarlar yerel yönetimin bu en alt basamağı olan muhtarlık müessesesinde kadın muhtarlarımzın sayısını hada üst seviyelere çıkartmalıyız. Bu gün bu salonda yapacağımız çalıştan bunun için önem taşımaktadır. Kadının ve gençlerin içinde olmadığı hiçbir hareket asla başarılı olamaz. Toplumları başarıya taşıyacak olan da budur. Atatürk’ün dediği gibi ‘’Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin’’ Hayatın her alanında olduğu gibi kadınlarımıza da yerel siyasette alanlar açmak durumundayız.  Türkiye muhtarlar konfederasyonu kendi bünyesi içinde kadına verdiği önemi her daim göstermiştir. Kurumun Genel sekreterlik görevinde bir kadın arkadaşımızın görev yapması bunun en güzel örneğidir. Biz erkekler yeter ki kadınlarımıza cesaret duygusunu verelim. Bu yüzden kadınlarımızın ön plana çıkması ve aday olmaktan ziyade cesaret etmeleri gerektiğini aşılamak bile bir başlangıç oluşturacaktır” dedi.

KADIN TEMSİLİ KONUSUNDA KÖTÜ DURUMDAYIZ

ÇÜ İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş, kadının 3 temel yoksunluğunun bulunduğunu bildirdi ve bunların; ekonomik, sosyal ve temsil alanlarında olduğunu anlattı. Güneş, söz konusu yoksunlukların toplumun gelişimini yavaşlattığını söyledi. Türkiye’de 8 ilde kadın muhtar bulunmadığını, 40’ı aşkın şehirde ise kadın milletvekili olmadığını açıklayan Güneş, dünyada kadın temsili konusunda Türkiye’nin145 ülke arasında, 130’lu sıralarda bulunduğunu ifade etti. Bu tabloların değişmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, “Kadın temsilinde dünyadaki oran yüzde 22. Bu oran yerel yönetimler ele alındığında yüzde 13. Ortak kaderimizi değiştirmek için buradayız. Bu çalıştayın sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

KADINLARIMIZIN KONTENJANLARININ ÇOĞALMASI GEREKİR

CHP Adana Milletvekili Zülfükar İnönü Tümer ise kadın muhtarlarının az olması ve kadınlarımızın kontenjanlarının çoğalmasını isteyerek önümüzdeki seçimlerde artacağına inandığını belirtti. CHP Adana Milletvekili Zülfükar İnönü Tümer konuşmasına söyle devam etti: “Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları birey sayması ve ona uygun kanunlar çıkarması sonucu bugün bu toplantıyı düzenleyebiliyoruz. Kadını ve erkeği eşit sayan büyük önderimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kız çocuklarımızın eğitimden yoksun bırakılması sorunları büyütüyor. KADER bu konularda çok önemli çalışmalar yapıyor. Bakın Suudi Arabistan’da kadının araç kullanması, sinemaya gidebilmesi yeni yeni dile getirilebiliyorken, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınımıza seçme ve seçilme hakkı verdi. Bunun değerini iyi bilmeliyiz.”dedi.

“ADAY OLMAK İÇİN MİMAR OLMAK GEREKMİYOR”

”Kürsüye gelen AK parti Adana Milletvekili Fatma Gül Demet Sarı ise “Değerli kadın muhtarlarımız seçimle gelerek mahallelerimizin dip noktasındasınız. Kadın muhtar olmanın iki kat daha fazla sorumluluğu oldu. Siz muhtarlığınız haricinde mahallenizdeki kadınların sesi oluyorsunuz.Kadınlar ile omuz omuza hep beraber sorunları çözüyorsunuz.Muhtar adayı veya belediye meclis üyesi olmak için kadın olarak mimar olmak gerekmiyor ve ben buna inanmıyorum.Çünkü biz kadın olarak çok farklı misyonumuz ve vizyonumuz var.Sorunların ne olduğunu biliyoruz ve yaşam faktörlerimiz bunu gösteriyor.Türkiye’deki muhtarlarımızın sayısı sadece 674’si kadın.İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde kadın adaylarımızın çoğalacağına ve kadın muhtarlarımız %50 varacağından eminim.Buradan şunu da söylemek isterim Ak parti hükümeti olarak muhtarlarımızın maaşlarını yükselttik ve sağlık primlerini de devletimiz yatırarak bir ilerleme kaydettik.Muhtarlara verdiğimiz önem ise Sayın Cumhurbaşkanımızın şu ana kadar 41 toplantı yaparak sorunlarını çözmeye çalışmasıdır. AK Parti hükümeti olarak muhtarlarımızı önemsiyoruz ve kadın muhtarlarımızın bu çalıştay sonucunda güzel bir sonuç çıkmasını bekliyorum” dedi.

Daha sonra çalıştaya katılan  kadın muhtarlar 10’arlı gruplara ayrılarak 10 masada çalışmalarına başladılar.