E-BÜLTEN

19 Ekim ''Muhtarlar Günü'' Ankara’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıtkabie’e çelenk koyma töreni ile başlayan etkinlikler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyelerine verdiği akşam yemeği ile sona erdi.

Akşam yemeğinde muhtarlara seslenen Soylu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 47 kez düzenlenen toplantıda 25 bin 34 muhtarın ağırlandığını bildiren Bakan Soylu, bilgi, kültür ve deneyimlerini artırmaya yönelik bugüne kadar 850 muhtarı İspanya Endülüs bölgesine götürdüklerini, ilerleyen dönemlerde Kudüs ve Umre programlarının da düzenleneceğini söyledi.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti; "Muhtar ve Muhtarlık kavramları, köklü devlet geleneğimizde 1829’dan bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur.

Kelime anlamı  “seçilmiş” olan muhtar, ülkemizde yapılmış ilk idari seçimin de öznesi olmuştur. Bu anlamda demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. 

2002’den bugüne kadar birçok alanda gelişme ve değişim içinde olan Türkiye, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında da devrim niteliğinde adımlar atmış, muhtarlık kurumu da bu değişimden olumlu yönde kazanımlar elde etmiştir.

Öncelikle muhtarlarımızın merkezi kurumsal yapıya dahil edilebilmesi, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı takip edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyelerinde “Muhtarlar Daire Başkanlığı”, diğer belediyelerde de “Muhtarlar Müdürlüğü” tesis edilmiştir. Ayrıca valiliklerde bir Vali Yardımcısı, Büyükşehir Belediyeleri’nde ise bir Başkan Yardımcısı, muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutulmuştur.

Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan “Muhtar Bilgi Sistemi” de faaliyete geçtiği ilk günde itibaren çok olumlu neticeler vermiştir.

Özlük hakları noktasında ise muhtar maaşları 2002’de 97 TL iken bugün itibarıyla 1.739 TL seviyesine yükselmiştir.  Ayrıca SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talepleri de yapılan bir düzenlemeyle karşılanmıştır. Bu düzenlemeyle 700 TL prim desteğine kavuşmuş olan muhtarlarımızın aylık ücretleri 2.439 TL’ye yükselmiştir.

Bu gelişmelere ek olarak, 2015 yılından itibaren,  her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Bütün bu yapılanlar, böylesine uzun bir geçmişe sahip bir yapı için, olması gerekenlerin belki tamamı değildir. Ama inanıyoruz ki çok önemli bir başlangıç ve gelecekte daha büyük adımların atılacağının işaret fişeğidir. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bir gelenek haline getirdiği Muhtarlar Buluşması Toplantıları’nın, bu değişime önayak olduğu ve büyük katkı sunduğu da bir gerçektir.

Seçimle işbaşına gelen muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale Zaferimizden, Kurtuluş Savaşı günlerimizden beri bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur.

Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum"dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümet yetkililerine teşekkür ederek Muhtarlar Günü’nün ilan edilmesinden tüm camianın mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk konuşmasına şöyle devam etti; 19 Ekim 1829’da kurulan muhtarlık müessesesinin 189, Muhtarlar Gününün ise dördüncü yılını kutluyoruz. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan, muhtarlık müessesesi yerel yönetimlerin en küçük birimi oluşturmaktadır.

Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır.

Muhtar kelime anlamı itibariyle; Türk toplumunun tarihsel-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle; söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır.

Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa, muhtarlarımızda demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Muhtar da demokrasinin temel taşıdır.

Türkiye’de 18 292 köy ve 31 883 mahalle muhtarlığı olmak üzere 50 175 muhtar görev yapmaktadır.

Muhtarlarımız bir yandan Köy ve Mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Muhtarlara mevcut 82 değişik kanunda, toplam 354 madde de görev verilmektedir. Görev ve sorumluluğu olan muhtarların hiç yetkisi olmaması düşündürücüdür.

Bugün bakıldığında 94 yılık köy kanunu ve 74 yıllık mahalle kanunun ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesi görüyoruz.

Yerel yönetimlerin en küçük birim olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü, ancak hizmet edebilirlik alanı her geçen gün daha da daraltıldığı görülmektedir.

Mevcut köy kanunu ve mahalle kanunu ile sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. O halde köy ve mahalle kanunu yeniden tanımlanmalı, büyükşehirler içinde mahallelerin ve yöneticilerinin çalışma alanları yeniden düzenlenmelidir.

Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından birbirine entegre edilerek kamu hizmetlerinin idari ve mali özerklikleri içinde sunulması sağlanmalıdır.

Mahalle muhtarları kendi mahalleleriyle ilgili, belediyelerin stratejik plan yapım süreçlerinde, ihtisas komisyonlarında (İmar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plân ve bütçe, eğitim, kültür, gençlik ve spor), meclis toplantılarında, mahallelerine ilişkin görüş ve yaklaşımları iletebilmeleri ve belediyenin, mahalleleri ilgilendiren konularda, ilgili mahalle yönetimlerini muhatap alma zorunluluğu yasal hale getirilebilir.

Belediye Meclisi kararlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesi, meclis gündeminin önceden mahalle halkına duyurulması ve sakinlerin toplantıları izlemeye davet edilmesi, kent yönetimine ve yaşamına bilinçli katılım imkânı sağlayabilir.

Mahallenin, merkezi ve yerel işlevleri birlikte yürüten özgün konumunu sürdürmesi öngörülmelidir.

Muhtarlığın 189 yıllık Merkezi/Yerel idareyi temsil eden kurumları arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyetindeki Mührü’nden alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir.

Bu günün ‘’Muhtarlar Günü’’ ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya ve diğer hükümet üyelerine  ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle bu müessesede görev yapmış arkadaşlarımızı sevgiyle anıyorum. Ayrıca bugün aramızda olmayan, bu müesseseye hizmet etmiş ebediyete göç eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında diliyorum.

19 Ekim Muhtarlar Günü gün içinde yapılan etkinlikler ile sona erdi.

 

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu makamında, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk’ü kabul etti.  

Ağırlıklı olarak muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu’ya bilgi veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, görüşmenin çok yararlı geçtiğini belirtti.

Aktürk görüşmeyle ilgili şunları söyledi; ‘’Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi görüşmemizi Sayın İçişleri Bakanımız ile gerçekleştirdik. Bu ilk görüşmede ağırlıklı olarak muhtarlarımızın sorunlarına değindik. Çok olumlu geçen bu görüşmede muhtarlarımızın içinde bulunmuş olduğu yasal mevzuata ilişkin sorunları dile getirdim. Umut ediyorum ki zaman içinde bu sorunlara çözüm yolları bulacağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya bizleri makamda kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Ankara gençlik parkında yaptığı genel kurul ile yeni başkanını seçti.

Ankara Gençlik parkı konferans salonunda yapılan Genel kurula AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan,  İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Şefik Aygöl, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, AK Parti Ortahisar İlçe başkanı Temel Altunbaş, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Yaylalı, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ve çok sayıda siyasetçi, idareci ve bürokrat katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Kurulunun Divan Başkanlığını Av. Hüseyin Öz katip üyeliklerini Mustafa Bekar, Mustafa Yaylalı ve Bedir Silme yaptı.

YENİ GENEL BAŞKAN BEKİR AKTÜRK

TMUHK (Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu) tüzük gereği iki dönem başkanlık yapan Hüseyin Akdeniz görevini bırakırken tek liste ile gidilen genel kurulda delegelerin oybirliğiyle seçilen Trabzon Muhtarlar federasyonu Başkanı Bekir Aktürk Türkiye Muhtarlar Konfederasyonun yeni Genel Başkanı oldu.

MUHTARLARDAN ÖRNEK GENEL KURUL

Ankara Gençlik parkı konferans salonunda yapılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal marşından sonra divan heyetinin oluşması için seçime geçildi. Muhtarlardan örnek olacak bir seçim olurken tek liste sonunda yapılan genel kurulda delegelerin birlik ve beraberlik çatısı altında, birbirlerine kenetlenerek yapılan seçim Türkiye’ye örnek oldu.

CUMHURBAŞKANI TÜM MUHTARLARI GÖRMEK İSTİYOR

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen İçişleri bakanı Muhtarlar Daire başkanı Şefik Aygöl ‘’Seçimlerin en eskisi muhtarların seçimidir. Bu kadar önemli bir meselede muhtarlar daire başkanı olarak şu anda Türkiye’ de 50.275 muhtarımız var. Fakat ne yazık bu sayının sadece 682’si kadın muhtar. Kadın muhtarlarımızın çoğalmasını istiyoruz. Sizlerin özlük haklarınız yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediyelerinde muhtarlık daire başkanlıkları oluşturuldu. Bunun yanı sıra içişleri bakanlığının Muhtarlar daire başkanlığı kurarak sizlerin Ankara’daki yeriniz ve sorunlarınızı çözecek bir daireniz olması çok güzel bir olay. Muhtarlarımızın hizmet almaları için bilgi sistemi kuruldu direk buraya girerek bu sistemden 5 gün içinde cevap alacaksınız. Bizde yukarıya taşıyarak sorunu çözelim. Buraya kadar güzel çalışmalar yapan genel başkan Hüseyin Akdeniz’e teşekkür ediyorum ve yeni seçilecek başkanımızı da tebrik ediyorum” dedi. 

AKDENİZ’DEN  “VEDA”

İki dönem kuralı gereği görevi bırakan TMUHK (Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu) Hüseyin Akdeniz ise genel kurulda veda konuşması yaparak şunları söyledi “Türk toplumunun demokrasiyle tanışması bundan190 yıl önce başlamıştır. Yani Muhtarlık Teşkilatının kuruluşu aynı zamanda ilk seçilmiş tüzel kişiliklerinde başlangıcını oluşturur. O nedenledir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘’Muhtar Demokrasinin Temel Taşıdır’’ ifadesini kullanır. Bir başka ifade ile ‘’Muhtar demokrasinin kılcal damarıdır’’

Teşkilatlarda paylaşmak esastır. İyi bir teşkilat iyi bir örgütlenme yoluyla yürütülür. Ben deniz dâhil hiçbir üyemiz, konfederasyonumuzun üstünde değildir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kurumsal kimliğini tamamlamıştır. Bu kimlik, geleceğin muhtarlarını kararlılıkla hazırlayacaktır. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 21 Haziran 2012 yılında kurulan bugün itibariyle bünyesinde 12 federasyon, 270 dernek ve 32.000 üyesiyle büyüyerek yoluna devam etmektedir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu bu teşkilatın en üst çatısını oluşturmaktadır. Yani muhtar camiasının en büyük sivil toplum örgütüdür.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kuruluşunun on yedinci ayında İçişleri Bakanlığından ‘’Türkiye’’ kelimesi alarak kısa bir zamanda Türkiye’deki kamu, kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin içinde yerini almıştır. Bizlere destek olan tüm siyasilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zaman da bu süreçte gece - gündüz demeden, yağmur - çamur demeden kar-kış demeden şahsımla birlikte yol yürüyen tüm kurul üyelerimize sonsuz teşekkür ediyor, kendilerini yürekten kutluyorum.

Değerli Hazirun, Sayın Basın mensupları, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 6 yıllık icraatında neler yaptığına hep birlikte bir bakalım. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikle görev başladığımız ilk günden bugüne Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu;

41 ilde toplam 82 projeye imza attı. 37 istişare toplantıları yaptı. 72 il ziyareti gerçekleştirildi.

KADIN MUHTARLARA YÖNELİK PROJELER

İzmir-Urla’da  “Kadın Muhtarlar Çalıştayı”, Aydın-Efeler ‘de “Türk Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı”nın verilişinin yıldönümü münasebetiyle panel, Bursa-Nilüfer ilçesinde kadın muhtarlarla birlikte “Ekonomide Kadın Girişimciler” Paneli, Adana’da “Yerel Yönetimlerde Kadını Yeri” Kadın Muhtarlar Çalıştayı olmak üzere 4 proje yaptı

MUHTARLIK MÜESSESESİ YÖNELİK PROJELER

Muhtarın Anayasadaki Yeri ve Önemi’ konulu sempozyumu, Ordu Büyükşehir Mahalle Çalıştayı, Türkiye’de Mahalle yönetimi Çalıştayı, 2 defa olmak üzere Mahalle Muhtarları Muhtar Eğitim Semineri, Büyükşehir Yasasını Değerlendirme  Sempozyumu, Yeni Büyükşehir Modeli  Sempozyumu, Yeni Sistemde Muhtarlık  paneli, Yerelle Buluşma: Kentsel (Ve de Kırsal) Alan Yönetiminde 6360 Sayılı Kanun ve Ötesi sempozyumu olmak üzere 8 toplantı düzenlendi.

ULUSLARARASI PROJELER

Bosna-Hersek’te  Türkiye’de Muhtarlık Modeli  sempozyumu, Yerel Yönetimlerde Macaristan ‘’Kaleler Yerine Köprüler’’ Projesi, Kocaeli-Başiskele’de ‘Uluslararası Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Yeri ve Önemi’ Çalıştayı, İstanbul-Üsküdar ilçesinde Muhtarlığın Tarihi, Bugünü, Geleceği Sempozyumu olmak üzere 4 proje gerçekleştirdi.

SOSYAL PROJELER

Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi, Antalya Çevre Eğitim Semineri, Diyarbakır Çevre Eğitim Semineri, Simav’da Organ Bağışı Eğitim Semineri, Adıyaman’da  “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılarına Yönelik  “Çocukluğum, Gençliğim ve Geleceğim” konulu Konferans, Erzincan’da “Madde kullanımıyla Mücadele ve Farkındalığın Artırılması” sempozyumu, Trabzon’da ‘‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Muhtarın Rolü” Sempozyumu, Muğla-Bodrum  ilçesinde ‘‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Muhtarın Rolü ve Önemi” Paneli, Samsun’da “Muhtarlar Demokrasiye Sahip Çıkıyor” paneli,Ankara-Temelli Muhtarlar Ormanı Projesi ile toplam 10 sosyal proje gerçekleştirildi.

KÜLTÜREL PROJELER

Şanlıurfa ’da, Mardin ’de, Muş ’ta, İzmir ’de, Hatay ’da, Erzurum ’da, Sivas ’ta, Malatya ’da, Adıyaman ’da Trabzon ’da olmak üzere toplam 10 kültürel proje geliştirerek, farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişim kurmak adına, dostluk, kardeşlik ve barış adına, doğuyla batıyı, kuzey ile güneyi bir araya getiren projeler üretmiştir. Ayrıca Mühür Belgeseli Projesi ve Muhtarların Sesi Gazetesini hayata geçirmiştir.

MUHTAR ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN PROJELER

Muhtar ve Aza pusulalarının tek bir pusulaya dönüştürülmesi, Muhtar Ödeneklerinin 3000’den 5.700 gösterge rakamına yükseltilmesi, Bakanlar Kurulu Kararıyla 5700 göstergenin % 100 artırılarak 11.400’ çıkarılması, Muhtar Ödeneklerinin 11.400’den 14.750 gösterge rakamına yükseltilmesi, Sosyal Güvencesi olmayan muhtarları Bağkur primlerinin devlet tarafından ödenmesi, Bir dönem muhtarlık yapmış olanlar muhtarlık görevleri sona erdikten sonra taşıma ruhsatlı silahları için ruhsat harç bedelinin kaldırılması ve 19 Ekim gününün her yıl kutlanmak üzere ‘’Muhtarlar Günü’’ olarak ilan edilmesi projelerini gerçekleştirmiştir.

Bunların tamamı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun azmi,  üstün gayreti ve sabrı sonucu hayata geçirilmiş olduğu düzenlemelerdir.

Bu düzenlemelerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere buradan teşekkür etmek istiyorum. 

Yukarı da belirttiğimiz birçok projeyi yerine getirmemize rağmen muhtarlık müessesesinin sorunlarının çözümlendiğini söylememiz mümkün değildir.

Muhtarlarımız bugün halen birçok sorun ile karşı karşıyadır. Muhtarlarımız görevlerini 1924 yılında çıkmış 442 sayılı köy kanunu ve 1944 yılında çıkmış Şehir ve Kasabalarda Mahalle ve İhtiyar Heyetlerine Dair” Kanun esaslarına göre yürütmektedirler. Oysa ki 94 yıl önce çıkarılan köy kanunu bugünkü köylerimizin gerçek sorunlarıyla örtüşmemektedir. Yine 74 yıl önce çıkarılan Şehir ve Kasabalarda Mahalle ve İhtiyar Heyetlerine Dair” Kanun da kalan görevler bugün itibariyle sadece 5 maddeye düşmüştür. O yıllardan günümüze tek değişmeyen kanun bu iki kanundur.

Bununla birlikte 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir yasasıyla birlikte özellikle kırsal mahalle muhtarlarımızın köy tüzel kişilikleri kaldırılmış, adeta muhtarlarımız görevsiz ve işlevsiz hale getirilmiştir. Aslında halkın katılımının daha iyi sağlanması için çıkarılan Büyükşehir yasası vatandaş ile yerel yönetimler arasındaki uçurumu açmış, hatta ilçe belediyelerinin görev alanlarını daraltan bir yapıya dönüştüğünü de saha analizinde görmek mümkündür. Büyükşehir yasasında mutlaka yeni bir düzenlemeye gidilmeli ve muhtarlarımıza yeni görev alanları yaratılmalıdır.

Yerel Yönetimlerde köy ve mahalle yönetimini anlatan ‘’Mühür’’ isimli kitabımda yazdığım gibi; Köy ve mahalle muhtarlarına mevcut yasalarda 82 değişik kanun, tüzük ve yönetmelikte, toplam 354 madde de görev verildiğini görmekteyiz. Bu kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, 6’sı doğrudan muhtarlarımızı ilgilendirmektedir. Diğer tarafta ise 76 değişik kanunda ayrıca muhtarlara görev tanımı yapılmaktadır.

Son sözlerimi söylerken, tüm muhtar arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar yaşım tutmasa da 1989 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde, Türkiye'nin en genç muhtarı olarak seçildim. 1997 yılında Türkiye Muhtarlar Derneğine seçilen en genç yöneticiydim. 2012 yılında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna seçilen ilk Genel Başkan oldum.

Şunu bilmenizi isterim ki, muhtarlığın ve muhtar örgütlenmesinin her kademesinde yaptığım tüm görevleri severek, isteyerek ve özveriyle yapmayı kendime bir görev saydım.

Diğer tarafta, halka hizmet etmenin onurunu yaşayan birisi olarak, her ne kadar köyünüze ve mahallenizdeki, (yol, su, çocuk parkı vs.) hizmetlere aracılık yaparsanız yapın; köyünüz ve mahallenizde, el tutmuyorsanız, insanlarınızı sevgiyle kucaklamıyorsanız, onlara gülmüyor, dertlerini sormuyorsanız, seçmenlerinizle bir arada olmuyorsanız, temsil ettiğiniz vatandaşınızın düğününde ve cenazesinde yoksanız, o seçim bölgesinde bir daha seçilmeniz mümkün değildir.

Yerellik; paylaşımdır, yerellik; kucak açmak, içi içe olmaktır.

Elbette hiçbir hikâye yoktur ki; bedelsiz olsun. Hayallerinize ulaşmanın da mutlaka bir bedeli vardır. Dolayısıyla her nereye seçilirseniz seçilin, seçildiğiniz her yerde bedel ödemek kaçınılmazdır. Bazen ailenizin yanında olmayarak, bazen çocuklarınızın büyüdüğünü görmeyerek, ödersiniz bu bedeli. Bazen manevi ödersiniz. Bazen de maddi. Ne şekilde bedel öderseniz ödeyin, yaptığınız işten pişman değilseniz, ödediğiniz hiçbir bedelin önemi yoktur.

İnsan ömrü; doğduğunda kulağına okunan ezan ile öldüğünde okunan sela arasında geçen zamandan ibarettir. Öz güven duygusu içinde, öz eleştirimi yapan birisi olarak, tekrar dünyaya gelsem emin olun yine muhtar olmak isterdim.

Hani diyorlar ya: “Mühür kimde ise Süleyman odur.” Ben Süleyman değil, hep halkın elçisi olmaya çalıştım.

Gitme vakti geldiğinde hoşçakalın demek zordur. Büyük bir inançla yüreğimi düğümlediğim bir sevdam ile artık vedalaşma zamanı. Dürüst, ilkeli bir yaşam, her şeyin hesabını zamanında verebiliyor olmak, yılları gönül huzuruyla geride bırakıyor olmaktan daha güzel ne olabilir ki.

Gururluyum, Muhtarların sesini duyurduğum için. Gururluyum, yürekli sevdalar ile sevgiyi buluşturduğum için, Gururluyum, hep birlikte güçlü ve büyük bir aile yarattığımız için.

Mutluyum, sizleri tanıdım. Mutluyum, başardım, Mutluyum, sizleri bırakmamak üzere gidiyorum, Lütfen sizde mutlu kalın. Çünkü artık korkuyu yenecek güce sahipsiniz.

Size bir başucu kitabı bırakıyorum. Mührü anlayın ve geleceğe anlatın. Çünkü muhtar; ''MÜHÜR'' dür.

Bağımsız seçilmiş muhtar olduğunuzu asla unutmayın... Seçtiğiniz kurum yöneticileriniz hata yaptıklarında veya yanlışa düştüklerinde siz uyarın. Ama asla teşkilatınızdan olmayan bir başka gruba onu şikayet etmeyin. Teşkilatınıza ve camianıza sahip çıkın.

Von Goethe’nin dediği gibi; “Kardeşlerimi tanrı yarattı, ama; dostlarımı ben buldum.” Ben de bütün dostlarıma teşekkür ediyorum.

Görev yaptığım süreç içerisinde istemeyerek de olsa kalbini kırdığım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Benden yana tüm haklarınızı helal etmenizi rica ediyorum. Varsa hakkım hepinize helal olsun.

Son sözüm izninizle, özel üç teşekkür olsun. Birincisi Hayat arkadaşım, eşime çok teşekkür ediyorum. Evlilik yemini ettiğimizde, iyi günde ve kötü günde dediğimizde o bana her zaman destek oldu. Yanımda oldu. Onun için her halde özel teşekkürü hak etti diye düşünüyorum. Ayrıca çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İkincisi bu camianın birleşmesi adına ilk yola çıktığım ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan yol arkadaşım, Hatip Şeran’a, Üçüncüsü Konfederasyonun kuruluşundan bu yana maddi manevi desteğini bizden hiç esirgemeyen Fahri Başkanımız Mustafa Pehlivan’a çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın... Sizleri seviyorum...

Genel Kurulumuzun hayırlı olması dileğiyle...  Yeni seçilecek olan Sayın Genel Başkanımız Bekir Aktürk’ü sizlere emanet ediyorum. Emanetime sahip çıkmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

YENİ GENEL BAŞKAN BEKİR AKTÜRK

Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde yeni Genel Başkan Bekir Aktürk ise konuşmasına Görevi devir aldığı Hüseyin Akdeniz’e teşekkür ederek başladığı konuşmasına “Bugün burada birlik ve beraberlik örneği göstererek 2011 yılından bu yana çalıştığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum bundan Hüseyin Akdeniz bizim Onursal başkanımız olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun içinde karar alarak daha yukarı çıtayı yükselterek Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu (TMUHK) bir yere getirmek için sizlerin huzurunda söz veriyorum. Genel kurul kararıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Onursal Genel Başkanlığa Hüseyin Akdeniz getirilen Hüseyin Akdeniz Başkanıma bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.” dedi.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti: ''Demokrasinin temel taşı camiamızı oluşturan 50.275 muhtar arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. 3. olağan genel kurulumuz demokratik ve demokrasinin temel taşını oluşturan camiamıza yakışır şekli ile gerçekleşiyor bugüne kadar başkanlık ve yöneticilik yapan arkadaşlarımızın bıraktığı yerden kuruluş amaç ve prensipleri doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla yeni projeler ve vizyonla devam edecektir.

CAMİAMIZ ADINA HAYIRLI HİZMETLER YAPMAK ÜZERE ÇIKTIĞIMIZ YOLDA

1. 82 KANUNDA DAĞILMIŞ MUHTARLIK YASASI DEĞİL, TEK BİR KANUNDA TOPLANMIŞ MUHTARLIK KANUNU OLMALI

2. MUHTARLIK SEÇİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMALI

3. BAĞIMSIZ BİR MUHTARLIK EVİ OLMALI

4. MUHTARLARA YARDIMCI BÜRO PERSONELİ TAHSİS EDİLMELİ

5. KALDIRILAN KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ YENİDEN OLUŞTURULMALI

6. HER MUHTARLIĞIN AYRI BİR BÜTÇESİ OLMALI

7. BELEDİYE MECLİSLERİNDE, MUHTARIN SEÇİLDİĞİ MAHALLE İLE İLGİLİ BİR KARAR ALINACAKSA, O KARARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARINA MUHTARLARDA KATILMALI, TOPLANTIDA SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLABİLMELİ

8. MUHTAR, BELEDİYE İLE BİRLİKTE SOSYAL PROJELER GELİŞTİRMELİ

9- ‘’TÜRKİYE MUHTARLAR BİRLİĞİ’’ KURULMALI

10- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KAYITLARINI MUHTARLAR YAPMALI

Sorunlarımızı en üst seviyede talep edip takipcisi olacağız yönetim kurulu olarak yeni yol haritamız kısa-orta ve uzun vadeli çalışmalarımız olacak istişare dayanışma içerisinde 81 ilimizde teşkilat yapılanmamızı devam ettireceğiz 50.275 muhtarımıza ulaşacak şekilde, aylık olağan toplantılarımıza 7 bölgede devam edecek, gazetemiz çıkarılarak camiamız çalışmalardan haberdar edilecek çalıştay sempozyum ve benzeri etkinliklerimiz etkin ve uygulanabilir çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edecektir. Türkiye ziraat odaları birliğiyle yapmış olduğumuz görüşme doğrultusunda konaklama ve otel sorunumuzu aynı haklara sahip şekilde çözdük bu konuda diğer kurum misafirhaneleriyle alternatif çalışmalarımız devam edecek. Birleştirici bütünleştirici kucaklayıcı olmaya özen göstererek kurumsal kimliğimizi temsil etmeye ve hak etiği yere taşımaya çalışacağız'' ded.

‘STK’LARA DEMOKRASİ DERSİ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kurucu ve eski başkanı Hüseyin Akdeniz, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Dernekçilik, Oda Başkanlığı vs. gibi yapılanmalarda yaptığı örnek davranışla adeta demokrasi dersi verdi.

Kurucusu olduğu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun tüzüğüne koyduğu genel başkanların 2 dönemden fazla başkanlık yapamayacağı maddesini ilk uygulayanda Hüseyin Akdeniz oldu. Akdeniz, böylece STK’larda ki koltuk sevdalılarına da yaptığı bu davranışla anlamlı bir demokrasi dersi vererek, 3. Dönemde de bayrağı Bekir Aktürk’e teslim eden ilk isim oldu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

GENEL BAŞKAN BEKİR AKTÜRK

Yönetim Kurulu Üyeleri

1

ABDULLAH BUTAKU

24

MAHMUT GÜLCÜ

2

ABDULKADİR GEYLANİTAŞ

25

MEHMET EMİN TETİK

3

AKİF AK

26

MEHMET PEHLİVAN

4

ALİ DİNÇER

27

MEHMET KESTOP

5

ALİ KAMA

28

MUSTAFA KANDEMİR

6

ATA ÜRÜN

29

MUSTAFA ÖZTÜRK

7

AYŞE TAYLAN

30

MUSTAFA SEZER

8

AZATHAN ERDEMİR

31

MURAT TOMBUL

9

BAHTİYAR YAMANER

32

OĞUZ TEZCAN

10

BEHÇET UYANIK

33

OLGUN ÖZTÜRK

11

BÜLENT ABDULLAH ÖZEN

34

RAİF ADIGÜZEL

12

CEMALETTİN ASLAN

35

SADIK UZUNLAR

13

DİNÇER ÖZLÜ

36

SALİH ZEKİ ARI

14

DURAN KOÇ

37

SEVİYE NURİYE ARDIÇ ÇELİK

15

EROL YILMAZER

38

SÜLEYMAN KABAAĞAÇ

16

ERTUĞRUL OKSAL

39

SÜLEYMAN ULUSU

17

FERRUH SEVİMLİGİL

40

ŞERAFETTİN NAS

18

GÖKHAN GENÇTÜRK

41

TURAN SÜME

19

HALİL İBRAHİM KARGIN

42

TUNCAY AŞKIN

20

HATİP ŞERAN

43

TURGUT ALEMDAR

21

İSA TOPAL

44

YASEMİN ÖZER

22

KADİR DELİBALTA

45

YAŞAR KALAY

Denetlenme Kurulu Asil Üyeliklerine;

1

ALİ BURUL

9

İDRİS AYDIN

2

AYNUR ÇANAKÇI

10

RAMAZAN DEMİREL

3

BEDRİYE YILDIZ PEHLİVAN

11

ŞABAN YAŞAR

4

FARUK DELİBAŞ

12

ŞAKİR BAŞOL

5

FUAT PUSAK

13

ŞÜKRÜ USTAOĞLU

6

HASAN GÜLER

14

TEMEL MERMER

7

HÜSEYİN ÖZTÜRK

15

YILMAZ KOÇAK

8

İBRAHİM SOLAK

 

 

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 3. olağan kurulunda Genel Başkanlığı seçilen Bekir Aktürk’ü tebrik ediyor, seçilen tüm kurul üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Trabzon Hamamizade Kültür Salonunda yapıldı. Kurucu Başkan Bekir Aktürk'ün başkanlığında tek liste ile gidilen Genel Kurulun, Divan Başkanlığını Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz yaptı.

Genel Kurula Trabzon Milletvekillerinden  Ayşe Sula Köseoğlu ve  CHP  Milletvekili Haluk Pekşen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye  Başkanı Recep Çebi, Ortahisar kaymakamı Numan  Hatipoğlu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Bekir  Aktürk , Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu başkanı Hatip Şeran ve  çok  ile muhtarlar katıldı. 

YOLA DEVAM ETME GEREĞİ DUYDUK

Genel Kurulda konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Amacımız ne, ne yapmak? Önce birlik, birlik olmadan dirlik olmuyor. Onun için hele hele Trabzon çok hassas bir il. Türkiye'mizin mozağı Trabzon. Trabzonlu olmak biraz daha özverili olmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. 2012 yılında Konfederasyona girdim. , güneydoğu Anadolu Muhtarlar Federasyonunun Genel Kurulunda şunu dedim. "Barışa ihtiyacımız yok" Neden Barışa ihtiyacımız yok, çünkü biz barışı yaşıyoruz.  2012 yılında sizlerin adına yola çıktığımda Trabzon'dan başka hiçbir ilde muhtar tanımıyordum. Ama şuan da Türkiye'nin 81 ilinde diyaloğumuz olan muhtar arkadaşlarımız var. Federasyon kurma birlikte olmanın birlikten huzur, barış her şeyin doğacak olduğunu oralara gittim gördüm. Ama sizlerin adına gördüm. Şuan Mardin'de, Diyarbakır'da Van'da evimiz arkadaşımız var. Gidip görmediğin, elini tutmadığın sohbet etmediğin insanı anlayamazsın. Biz onlara hangi gözle bakıyorsak, onlarda bizlere aynı gözle bakıyor. Hâlbuki ki bir birimizden farkımız yok. Bu diyalog devam ediyor" dedi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir olduktan sonra gerek ilçe belediyelerinden gerek merkez belediyeden Muhtarlarımıza Toplu taşıma ücretsiz kartı çıkarılması istedik. Takip de edeceğiz” dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ise, ‘’Köy ve mahalle muhtarlarına mevcut yasalarda 82 değişik kanun, tüzük ve yönetmelikte, toplam 354 madde de görev verilmektedir. Bu kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, 6’sı doğrudan muhtarlarımızı ilgilendirmektedir. Diğer tarafta ise 76 değişik kanunda ayrıca muhtarlara görev tanımı yapılmaktadır. Gerek 442 sayılı Köy Kanunu gerekse 4541 sayılı kanun başta olmak üzere tüm bu kanunların yeniden gözden geçirilmesi ve “Temel bir muhtarlık kanunu, yani tüm bu kanunları tek bir elde toplayacak yeni bir Kod Kanun oluşturulması artık kaçınılmaz olmuştur. Bu kod kanunda; Köyün ve Mahallenin, merkezi ve yerel işlevleri birlikte yürüten özgün konumunu sürdürmesi öngörülmelidir. Bu nedenle Köy ve mahalle, politik temsiliyete dayalı bir yönetim yapısı değil, ortak yaşam algısının, bir arada yaşamanın gerektirdiği öz saygı, hak ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine dönük bir kamusal alan olarak yapılandırılmalıdır. Muhtarlık müessesesinin görev ve yetkileri, diğer yerel yönetimlerin görev ve yetki alanına girmeyecek şekilde güçlendirilmesi bu kod kanunda ortak amaç olmalıdır.

Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından birbirine entegre edilerek kamu hizmetlerinin idari ve mali özerklikleri içinde sunulması sağlanmalıdır. Büyükşehirlerde Kırsal mahallelerin tüzel kişiliği yeniden oluşturulmalıdır’’ dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Muhtarların daha iyi şartlarda hizmet etmesi için 9 adet muhtarlık binasını hizmete açtıklarını ve 12 adet muhtarlık binasının da yapım aşamasında olduğunu belirten Başkan Genç, "Bizim 85 muhtarımız var. Çarşıbaşı ve Beşikdüzü'nde kadın muhtarlarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyoruz. Muhtarlarımızı teknolojiyle buluşturalım istiyoruz. Şu ana kadar 50 adet bilgisayarı muhtarlarımıza verdik. Talep ne kadar idiyse bunu karşıladık. Muhtarlarımızın maaşı asgari ücret seviyesine yükseldi. Elektrik, su, telefon gibi faturalarını ödüyoruz. Belediyemiz 9 tane muhtarlık ofisi yaptık, 12 tane daha yapacağız ki güzel mekanlarda hizmet verebilsinler diye... Muhtarlarla 16 kez toplantı yapan belediye başkanı olarak herhalde katılımcı belediyecilik anlayışını en güzel şekilde yerine getirdiğimizi ifade etsek doğru söylemiş oluruz. Hep beraber, topyekün bu topraklara hizmet etmeye gayret edeceğiz." dedi.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'na, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Durmuş, Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şaran ile çok sayıda muhtar katıldı.

YÖNETİM KURULU ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

Bekir Aktürk Başkan, Ahmet Varol Ensar Ayaz, Gürbüz Demir, Gökhan Gençtürk, İbrahim Solak, Mehmet Kaya, Mustafa Türütoğlu, Mustafa  Kurt, Mustafa  Kaya , Muhiddin Eyüpoğlu, Neşat Aydın,  Ömer  Hotaman, Raif Gürsoy,  Turgut Alemdar

Denetim Kurulu: Muhammmet Altuntaş, Hasan Babauşcu, Aaim Kantarcı, Ayhan Kalkan, Kadir Çakır, Yadigar Peken, Necati Ergün, İsmail Doğanay, Bilkay Aksoy,  Hasan Bülbüloğlu

Tmuhk Genel Başkanımız Hüseyin Akdeniz ve Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk Trabzon iline ziyaretleri için gelen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile buluştu.  

Akdeniz ve Aktürk, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

 

Sayfa 2 / 2